Magagamit ang mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran na matatagpuan sa mga pantelebisyong advertisement sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Tuesday, January 22, 2008

A. PANGKAASALAN 3 - Sentro ng Kawilihan

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 3
Sining (MSEP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naipapakita ang kaalaman at pag-unawa sa mga prinsipyo ng sining
2. Naipapahayag ang pagpapahalagang matatamo bilang bunga ng patukoy sa sentro ng kawilihan
3. Naiguguhit ang isang bagay nang naipapakita ang sentro ng kawilihan

II. Paksang-Aralin:
Sentro ng Kawilihan
Integrasyon:
• EKAWP – Pagtitiwala sa sarili
• HEKASI – Mga magagandang tawanin sa Pilipinas
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 112-114
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 88-91
• Bench “Bush” http://www.youtube.com/watch?v=s8JrwQ41hf0
Mga Kagamitan:
• Mga larawan
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga mag-aaral para sa talakayan

B. Motiveysyon
1. Ipapanood ang TV ad na “Bush” ng Bench.• Ano ang pinaka-binigyang atensyon sa TV ad?
• Paano ito binigyang atensyon?
• Ano ang ipinapahiwatig sa TV ad?
• Paano napapataas ng paboritong mong damit o gamit ang pagtitiwala sa sarili mo?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Pagpapakita sa mga bata ng iba’t ibang komposisyon o larawan na nagbibigay-diin sa sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng iba’t ibang pamamaraan.
• Anu-ano ang nakikita nyo sa larawan?
• Aling bahagi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong pansin?
• Paano ginagamit ng pintor ang kulay bilang sentro ng kawilihan?
2. Ilahad ang aralin.

D. Malayang Talakayan
• Paano nabibigyang-diin ang sentro ng kawilihan ng komposisyon sa pamamagitan ng kulay? sa pamamagitan ng mga hugis at anyo?
• Anu-anong kulay madaling makatawag ng atensyon?
• Aling mga hugis at anyo ang madaling mapansin?
• Paano nabibigyang-diin ang sentro ng kawilihan ng komposisyon sa pamamagitan ng lugar o pwesto nito sa isang larawan?
• Saang pwesto ang mas kaagad nakikita?

E. Paglalahat
Paano binibigyang-diin ang mga sentro ng kawilihan?

F. Paglalapat
Anong pagpapahalaga ang mabubuo sa sarili kung nabibigyang diin ang sentro ng kawilihan?

G. Pagsasagawa
1. Umisip ng magandang tanawin sa ating bansa na maaaring ipagmalaki sa mga dayuhan.
2. Iplano kung paano mo ito magagawang sentro ng kawilihan sa inyong disenyo.
3. Iguhit ang bagay na napili at ipakita ang sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng kulay, anyo o linya sa kinalalagyang lugar sa kabuuan ng papel.
4. Lagyan ng pamagat.

IV. Asaynment
Pag-aralan ang sunod na aralin sa p. 115-117

No comments: