TV Ads: Hanguan ng Kagamitang Pampagtuturo sa Elementarya

Magagamit ang mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran na matatagpuan sa mga pantelebisyong advertisement sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Thursday, February 14, 2008

Pagtataya ng Banghay-Aralin

Mag-download ng evaluation sheet dito.

Tuesday, January 22, 2008

A. PANGKAASALAN 1 - Tempo

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 1
Musika (MSEP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Nakikilala ang iba’t ibang tempo ng isang awitin/tugtugin
2. Nakakasunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pag-awit/pagtugtog)
3. Naaawit ang Pandangguhan na ayon sa tamang tempo

II. Paksang-Aralin:
Tempo
Integrasyon:
• EKAWP – Pagtitiwala sa sariling kakayahan
• EPP – Pagtitipid ng pinagkukunan
• Science – Other uses of plants and fruits
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk pp. 60-66
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 53-58
• Rejoice TV ad na “Kering-Keri” http://youtube.com/watch?v=sUZVvY_W018
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)
• Musical score ng “Pandangguhan” d menor 3/4 mi
• Pitch pipe

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Pagpraktis ng tinig o vokaliseysyon

B. Motiveysyon
1. Paglalahad ng musical score ng “Pandangguhan”
2. Pagpapakanta ng “Pandangguhan”.
• Ano ang key signature ng kanta? Anong tunugan ito?
• Ano ang tinatalakay sa kanta?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Paano natin kinanta ang awit?
2. Ilahad ang aralin.

D. Malayang Talakayan
1. Pagpapasuri ang musical score ng kanta
• Anu-ano ang mga ginamit na simbolo o pananda sa kanta?
• Anong bahagi ng kanta ang kailangang kantahin sa tempong andante?
• Subukan nga nating kantahin?
• Nasaan sa musical score ang panandang accelerando? ritardando?
• Paano inaawit ang bahaging may simbolong accelerando? ritardando?

2. Ipapanood ang TV ad na “Kering-keri” ng Rejoice.• Ano ang tempo?
• Anu-ano ang iba’t ibang panandang para sa tempo?
• Ano ang kahulugan ng accelerando? ng ritardando?
• Aling bahagi ng kanta ang kinakanta sa tempong andante?
• Paano ipinapahiwatig ang damdamin ng kanta sa bahaging ito?
• Paano nakatulong ang paggamit ng upang magtiwala sa sariling kakayahan si Kim Chui?
• Gaano kayo kadalas at katagal maligo? kadalas gumamit ng shampoo?
• Ano ang mga alternatibong natural na panlinis at pampalago ng buhok?

E. Paglalahat
• Paano inaawit ang mga bahagi ng komposisyon na may panandang adante, accelerando at ritardando?
• Ano ang nabubuo sa inyong sarili kapag naaawit mo sa tamang tempo ang isang awit?

F. Pagsasagawa
Ipaawit muli ang “Pandangguhan” nang pinapasunod ang lahat ng mga panandang pantempo.

IV. Asaynment
Pag-aralan ang sunod na aralin sa p. 67-69

A. PANGKAASALAN 2 - Linya at Lawak sa Paningin

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 2
Sining (MSEP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naipapaliwanag ang kaugnayan ng hugis at sukat sa lawak ng espasyo
2. Naipapakita ang kayarian ng galaw at ilusyon ng espasyo sa pamamagitan ng linya
3. Naiguguhit nang buong husay ang iba’t ibang elemento sa pagpapalawak ng espasyo

II. Paksang-aralin:
Linya at Lawak sa Paningin
Integrasyon:
• EKAWP – Matatag na relasyon
• English - Proverbs
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 86-90
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 68-73
• Globe TV ad na “Bridges” http://youtube.com/watch?v=fUjvhX2fKc
• Globe TV ad “Giants” http://youtube.com/watch?v=b_aruPRc5-Q
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga bata sa talakayan.

B. Motiveysyon
• Ano ang linya?
• Anu-ano ang iba’t ibang katangian nito?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Pagpapatayo sa mga bata sa dulo ng isang mahabang corridor o pagpapamasid ng larawan sa pahina 86
• Ano ang napapansin mo sa mga linya sa magkabilang gilid ng daan?
2. Ilahad ang tatalakaying aralin.

D. Pag-aalis ng Sagabal
1. Bigyang kahulugan ang mga sumusunod: horizon o guhit-tagpuan, invisible point o hinagap na tuldok, at invisible lines o hinagap na mga guhit

E. Malayang Talakayan
1. Ipapanood ang TV ad na “Bridges” ng Globe.• Ano ang ipinapahiwatig ng ribbon sa advertisement?
• Ano ang kaugnayan ng pagliit ng ribbon sa lawak ng paligid?
2. Ipapanood ng TV ad na “Giants” ng Globe.• Ano ang pagkakaiba ng tao o bagay na nasa pinaka-ibaba at nasa pinaka-itaas na parte ng screen: magkapatid, mga hagdan ng Banawe Rice Terraces, Chocolate Hills, magbarkada, at mag-ina?
• Saang mga eksana sa advertisement makikita ang horizon o “guhit-tagpuan”?
• Gaano kahalaga ang sukat ng tao o bagay upang maipakitang magkalayo ang bawat isa?
• Bakit mahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon?
• Ano ang kahulugan ng mga kasabihang “Out of sight, out of mind” at “Absence makes the heart grow fonder”?
• Alin proverb ang mas pinaniniwalan nyo?

E. Paglalahat
Paano mo maipapakita ang galaw at lawak sa paningin ng espasyo sa pamamagitan ng linya?

F. Pagsasagawa
1. Sa isang puting papel ay gumuhit ng isang malaking parihaba.
2. Ilagay ang mga sumusunod sa lugar na nais mo:
a. Horizon o “guhit-tagpuan”
b. Invisible point o “hinagap na tuldok”
c. Invisible lines o “hinagap na mga guhit”
d. Mga payak na linya sa loob ng invisible line.
Tiyakin na ang dalawang dulo ng mga linya ay umaabot sa dalawang invisible lines. Maaari kang gumawa ng mga nakatayong linya o mga nakahigang linya. Iwasan ang mga nakahilig na guhit.
3. Burahin ang invisible point at invisible lines.
4. Lagyan ng pamagat ang ginawa mong pagpapalawak ng espasyo.

IV. Asayment
Pag-aralan ang sunod na aralin sa p. 118-120

A. PANGKAASALAN 3 - Sentro ng Kawilihan

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 3
Sining (MSEP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naipapakita ang kaalaman at pag-unawa sa mga prinsipyo ng sining
2. Naipapahayag ang pagpapahalagang matatamo bilang bunga ng patukoy sa sentro ng kawilihan
3. Naiguguhit ang isang bagay nang naipapakita ang sentro ng kawilihan

II. Paksang-Aralin:
Sentro ng Kawilihan
Integrasyon:
• EKAWP – Pagtitiwala sa sarili
• HEKASI – Mga magagandang tawanin sa Pilipinas
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 112-114
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 88-91
• Bench “Bush” http://www.youtube.com/watch?v=s8JrwQ41hf0
Mga Kagamitan:
• Mga larawan
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga mag-aaral para sa talakayan

B. Motiveysyon
1. Ipapanood ang TV ad na “Bush” ng Bench.• Ano ang pinaka-binigyang atensyon sa TV ad?
• Paano ito binigyang atensyon?
• Ano ang ipinapahiwatig sa TV ad?
• Paano napapataas ng paboritong mong damit o gamit ang pagtitiwala sa sarili mo?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Pagpapakita sa mga bata ng iba’t ibang komposisyon o larawan na nagbibigay-diin sa sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng iba’t ibang pamamaraan.
• Anu-ano ang nakikita nyo sa larawan?
• Aling bahagi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong pansin?
• Paano ginagamit ng pintor ang kulay bilang sentro ng kawilihan?
2. Ilahad ang aralin.

D. Malayang Talakayan
• Paano nabibigyang-diin ang sentro ng kawilihan ng komposisyon sa pamamagitan ng kulay? sa pamamagitan ng mga hugis at anyo?
• Anu-anong kulay madaling makatawag ng atensyon?
• Aling mga hugis at anyo ang madaling mapansin?
• Paano nabibigyang-diin ang sentro ng kawilihan ng komposisyon sa pamamagitan ng lugar o pwesto nito sa isang larawan?
• Saang pwesto ang mas kaagad nakikita?

E. Paglalahat
Paano binibigyang-diin ang mga sentro ng kawilihan?

F. Paglalapat
Anong pagpapahalaga ang mabubuo sa sarili kung nabibigyang diin ang sentro ng kawilihan?

G. Pagsasagawa
1. Umisip ng magandang tanawin sa ating bansa na maaaring ipagmalaki sa mga dayuhan.
2. Iplano kung paano mo ito magagawang sentro ng kawilihan sa inyong disenyo.
3. Iguhit ang bagay na napili at ipakita ang sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng kulay, anyo o linya sa kinalalagyang lugar sa kabuuan ng papel.
4. Lagyan ng pamagat.

IV. Asaynment
Pag-aralan ang sunod na aralin sa p. 115-117

A. PANGKAASALAN 4 - Hakbang sa Matalinong Pagpapasya

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 4
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Nakabibigay ng obserbasyon sa ipinakitang larawan
2. Nakakabuo ng isang matalinong pagpapasya kapag hinihingi ng pagkakataon
3. Naisusulat ang mga hakbang sa matalinong pagpapasya ng karakter sa TV ad

II. Paksang-Aralin:
Hakbang sa Matalinong Pagpapasya
Integrasyon:
• EKAWP – Komunikasyon sa loob ng pamilya
• Filipino – Pagbubuod ng kwento
Referens:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 63-64
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 33-34
• Ovaltine TV ad na “Oh No! Monster”
http://youtube.com/watch?v=setXARtnEnQ
Mga Kagamitan:
• Larawan ng pamilyang nagmimiting
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga mag-aaral para sa talakayan

B. Motiveysyon
1. Pagpapakita ng larawan ng pamilyang nagmimiting
• Ano ang obserbasyon nyo sa pamilyang nasa larawan?
• Ganoon din ba kayo sa bahay?
• Anong uri ng pamilya may nakakapag-usap-usap?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Pagpapabasa ng teksto sa pahina 63 ng tekstbuk
2. Pagpapabuod ng binasa

D. Malayang Talakayan
1. Magkaroon ng pagpapalitan ng kuru-kuro tungkol sa paksang tinatalakay.
• Ano ang opinyon mo tungkol sa binasang teksto?
• Sumasang-ayon ba kayo?
2. Hayaang magreport ang mga lider ng bawat pangkat sa kanilang ginawang pag-aaral.
3. Hikayating bumuo ng paglalahat ang mga bata sa inireport.

E. Paglalahat
Isa-isahin ang mga hakbang sa matalinong pagpapasya.

F. Paglalapat
Ano ang nagagawa sa tao kung nakabubuo ng matalinong pagpapasya?

G. Pagsasagawa
1. Panoorin ang TV ad na “Oh No! Monster” ng Ovaltine.2. Sundan ang hakbang sa matalinong pagpapasya ng karakter.
3. Ilista ang:
a. Suliranin
b. Layuning itinakda
c. Mga pagkukunan
d. Pasya
e. Ginawang pagsasakatuparan
f. Pagpapahalaga

IV. Asaynment
Maglista ng mga suliraning hinaharap, gawan ng pagpapasya at isagawa ang iba’t ibang hakbang.

B. PANGKABUHAYAN 1 – Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 5
Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Nasusuri ang mga karapatan ng mamamayan Pilipino ayon sa isinasaad ng Saligang Batas
2. Naipapakita ang karapatan sa pagganap ng mga tungkulin o pananagutan bilang mamamayang Pilipino
3. Naipamamalas ang kasanayan sa kaalaman sa iba’t ibang karapatan ng mamamayan sa tulong ng role playing

II. Paksang-Aralin:
Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino
Integrasyon:
• EKAWP – Pagpapahalaga sa kalayaan at karapatan
• Filipino – Pagtutulad at paghahambing
Referens:
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Tekstbuk, pp. 144-150
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Manwal ng Guro, pp. 50-56
• Tide TV ad na “Gulat Ka? (Rally)” http://www.youtube.com/watch?v=jAT-4w1w8Do
• Talk N Text na “Reporter” http://youtube.com/watch?v=QJLqyzz0DI4
• ABS-CBN ad na “Iboto Mo, Patrol Mo” http://youtube.com/watch?v=ngkM-dXotq4
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Lagyan ang bulletin board ng mga piktsur, balita at iba pang impormasyon tungkol sa katayuan ng mga mamamayan. Ihanda rin ang mga babasahin, tulad ng kopya ng Saligang Batas na gagamitin sa klase.

B. Motiveysyon
1. Tawagin ang pansin ng klase sa mga impormasyon sa bulletin board.
• Ano ang ipinapahiwatig sa bawat piktsur?
• Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino?

C. Paglalahad ng Aralin
• Ano ang nasusulat sa Artikulo III ng Saligang Batas ng 1987?

D. Malayang Talakayan
1. Isa-isang talakayin ang mga karapatan at kalayaang dapat matamo ng mga mamamayang Pilipino.
2. Ipaliwanag ang bawat karapatan o pananagutan ng mamamayang Pilipino batay sa Saligang Batas.
• Ano kaya ang epekto sa isip ng tao kung hindi natamo ang karapatan bilang mamamayan?
• Ilang karapatang pantao meron sa Saligang Batas mg Pilipinas?
3. Pagpapanood ng mga sumusunod na TV ads upang suriin ang nilalaman:
a. “Gulat ka? (Rally) ng Tide – karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, at karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon


b. “Reporter” ng Talk N Text – karapatan sa pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya, karapatan sa pananalita at pamamahayag, at, kalayaan sa paninirahan at paglalakbay


c. “Boto Mo, Ipatrol Mo ng ABS-CBN – karapatan sa Pagboto, karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, at karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon• Tukuyin ang iba’t ibang karapatang nasa TV ads at ihambing sa karapatan ng mamamayan na itinatala Saligang Batas.

E. Paglalahat
Bumuo ng kongklusyon sa bawat karapatan ng isang mamamayan.

F. Pagsasagawa
Gumawa ng role play ukol sa karapatan ng mamamayan.

IV. Evalyuweysyon
Sabihin kung ang sumusunod ay itinakda o ipinagbabawal ng Saligang Batas. Isulat ang IT kung itinatakda at IP kung ipinagbabawal. Gumamit ng sagutang papel.
a. bill of attainder
b. ex post facto law
c. pagpipiyansa
d. pagbilanggo sa hindi makabayad ng utang
e. pagpiit nang walang paglilitis
f. labis-labis na multa
g. parusang kamatayan
h. pagsuspinde sa pribelehiyo ng writ of habeas corpus
i. pagtatanggol ng abogado
j. pagtestigo laban sa sarili

V. Asaynment
Sumulat ng isang sanaysay ukol sa kahalagahan ng Karapatang Pantao.

B. PANGKABUHAYAN 2 – Pandarayuhan

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 6
Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naiisa-isang ipaliwanag ang mga dahilan ng pandarayuhan
2. Nasasabi ang nararapat na ugali ng mga nandarayuhan
3. Naiguguhit ang isang sitwasyong nagpapakita ng uri ng pandarayuhan

II. Paksang-aralin:
Pandarayuhan
Integrasyon:
• EKAWP – Paggalang sa opinyon ng iba
• Filipino – Pagbibigay ng katuturan
Referens:
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Tekstbuk, pp. 12-15
• Smart TV ad na “Stewardess” http://www.youtube.com/watch?v=7rl4DQZNGfE
• Super Ferry TV ad na “Ms. Barangay” http://www.youtube.com/watch?v=9FnZfcWDHN8
• Talk N Text TV ad na “Tropa” http://www.youtube.com/watch?v=jWhBRIfbwkk
Mga Kagamitan:
• Coupon bond at pangkulay
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga mag-aaral para sa talakayan

B. Motiveysyon
1. Isulat sa blakbord ang salitang “Pilipino”.
• Anong pakahulugan ang maibibigay nyo sa salitang ito?
• Pakisulat sa blakbord ang iyong sagot.
2. Ipasuri sa klase ang mga kahulugang ibinigay. Ipatukoy ang mga magkakatulad at itanong kung tatanggapin nilang lahat ang mga ito o kaya ay aalisin na lang ang iba at pipili ng isa. Ipapuna rin kung may maling ideya at ipawasto ito.
3. Ipabuo ang mga mapagkakasunduan nilang paliwanag sa salitang “Pilipino”.
4. Ibigay ang kahulugan ng “Pilipino” at populasyon ayon sa sariling pananaw.

C. Paglalahad ng Aralin
• Sinu-sino sainyo ang dating naninirahan sa ibang lugar?
• Bakit kayo lumipat o nandayuhan sa lugar na tinitirhan nyo ngayon? Itala ang mga sagot sa blakbord.
• Sino naman ibig lumipat ng lugar na titirhan o mandayuhan kung magkakaroon ng pagkakataon? Bakit?
• Ipaalam ang paksang tatalakayin.

D. Malayang Talakayan
• Ano kaya ang magiging epekto sa isang tao ng paglipat ng tirahan o pandarayuhan sa lugar na nilipatan at inalisan?
• Anong kahulugan ang maibibigay nyo sa datos tungkol sa pandarayuhan sa bansa?
• Sa aling mga lugar pumupunta ang karamihan sa mga nandarayuhan? Sa aling lugar naman kakaunti ang pumupunta? Bakit kaya?
• Ano ang mga salik at katangian ng pandarayuhan?
• Ilan na bang dayuhan ang nakarating sa bansa natin?

E. Paglalahat
Bakit nandarayuhan ang tao?

F. Pagsasagawa
1. Gumuhit ng isang sitwasyong nagpapakita ng uri ng pandarayuhan.
2. Kulayan at lagyang ng taytel.

IV. Evalyuweysyon
Tukuyin ang salik at katangian ng pandarayuhan na makikita sa bawat TV ad
• “Stewardess” ng Smart – hanapbuhay, pandarayuhang panlabas• “Ms. Barangay” ng Super Ferry – edad, pandarayuhang panloob (urban)• “Tropa” ng Talk N Text – edad, pandarayuhang panloob (rural)
V. Asaynment
1. Kumuha ng mga datos tungkol sa populasyon ng inyong barangay mula sa inyong kapitan.

Halimbawa: bilang ng populasyon sa loob ng ilang panahon, kasarian, gulang at iba pa

2. Ilahad ito sa pamamagitan ng tsart.

B. PANGKABUHAYAN 3 - Mangarap at Isagawa

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 7
Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naisasalaysay ang pansariling mga pangarap sa buhay
2. Nakakapagmungkahi ng mga paraan para sa pagsasakatuparan ng mga mithiin sa buhay
3. Naihahayag ang kahalagahan ng mga pangarap sa buhay
4. Naisasadula ng pangkatan ang mga pangarap sa buhay

II. Paksang-aralin:
Mangarap at Isagawa
Integrasyon:
• Science – Vitamins and minerals
• Filipino - Pangungusap
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)
Referens:
• Character Education 6, p. 100
• Centrum TV ad na “I Wanna Be Complete (Lara)”
http://youtube.com/watch?v=V89-V8YMV-s

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga mag-aaral para sa talakayan

B. Motiveysyon
• Anu-ano ang mga balak nyo kapag nasa hayskul na kayo o kapag nasa college na?
• Paano nyo tutuparin ang mga pangarap na iyon? Isalaysay nga.

C. Paglalahad ng Aralin
1. Madaling matutupad ang pangarap sa buhay kong positibo ang tingin natin sa buhay.
2. Basahin natin ang sanaysay ng ating paksa, Mangarap at Isagawa. Tingnan natin ang inilalahad ukol sa pangarap.

D. Pag-alis ng Sagabal
1. Bigyang kahulugan ang salitang “mangarap”.
2. Ipagamit ito sa sariling pangungusap.
3. Ipatukoy ang uri ng pangungusap na gamit.

E. Malayang Talakayan
1. Panuorin natin ang TV ad na “I Wanna be Complete (Lara)” ng Centrum.• Ano ang ibig nyang sabihin ng “I want to be complete”? Ipaliwanag.
2. Iugnay ang sinabi ni Lara sa nakatala sa sanaysay ukol sa pangarap.
• Bakit sinabing isagawa ang pangarap?
• Ano ang palatandaan na natupad o naisagawa mo ang iyong pangarap?
• Ano ang mga dapat gawin upang matupad ang pangarap?
• Anu-anong vitamins at minerals ang nakita sa TV ad? Tukuyin kung bitamina o mineral ang binanggit.
• Paano makatutulong sa pagtupad ng mga pangarap ang vitamins at minerals ayon sa pananaw ni Lara?

F. Paglalahat
1. Magbigay ng mga hakbang na maaaring gawin sa ikatutupad ng mga pangarap sa buhay.

G. Paglalapat
Bakit mahalagang may pangarap ka sa buhay?

H. Pagsasagawa
1. Pangkatin ang klase upang magsadula tungkol sa pangarap sa buhay pagkalipas ng 10 taon.

IV. Asaynment
1. Sumulat ng isang talata tungkol sa pamagat na “Ako Pagkalipas ng 10 Taon”.
2. Ihalad ito sa klase.

B. PANGKABUHAYAN 4 - Kahalagahan ng Paggawa

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 8
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naiisa-isang ipaliwanag ang kahalagahan ng paggawa sa buhay ng isang tao
2. Naipapakita sa talakayan ang kahalagahan ng paggawa sa araw-araw
3. Napapagdebatehan ang halaga ng paggawa

II. Paksang-aralin:
Kahalagahan ng Paggawa
Integrasyon:
• Filipino - Idyoma
• EKAWP – Paggalang sa opinyon ng iba
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)
• Mga larawan ng pamilya
Referens:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 76-79
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 45-47
• DBP TV ad na “Kayod” http://youtube.com/watch?v=NyhhhFV8sH4

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Magrivyu sa kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin ng mga kasapi ng mag-anak sa kani-kanilang gawain sa loob ng tahanan.

B. Motiveysyon
• May trabaho ba ang mga magulang nyo?
• Bakit kailangang magtrabaho sila?

C. Paglalahad ng Aralin
Mahalaga ang paggawa. Maaari nitong mabago ang ating buhay. Tingnan ang sinasabi sa paksa natin sa Kahalagahan ng Paggawa.

D. Pag-alis ng Sagabal
1. Bigyang kahulugan ang mga idyomang “dangal sa paggawa” at “kusang-loob”. Gamitin ito sa sariling pangungusap.

E. Malayang Talakayan
1. Magpakita ng larawan ng isang tahanang malinis, maayos at masaya at ng isang marumi, magulo at hindi magkasundong mag-anak.
• Alin sa dalawang pamilya ang meron ka?
• Bakit may masasaya at may hindi magkasundong pamilya?
• Anu-ano ang mga tungkulin mo sainyong tahanan? Nagagampanan mo ba nang mabuti ang mga ito?
• Mahalaga ba ang matutong gumawa sa loob ng bahay? Bakit?
• Paano naiiba ang tao at hayop sa larangan ng paggawa?

F. Paglalahat
Bakit dapat na pinapahalagahan ang mga gawain ng sinuman?

G. Paglalapat
Sa buhay ng tao, ano ang halaga ng paggawa?

H. Pagsasagawa
1. Ipapanood ang TV ad na “Kayod” ng DBP.2. Bigyan ang mga bata ng 5-10 minuto upang makapaghanda ng isang debate kung alin ang mas importante “mataas na sweldo” o “marangal na trabaho”.

IV. Evalyuweysyon
Lagyan ng tsek kung tama ang isinasaad ng pangungusap, at ekis kung mali.

_____ 1. Dapat iasa na lang sa mga magulang ang mga
gawain sa tahanan.
_____ 2. Sundin ang ipinag-uutos ng magulang nang
maluwag sa kalooban.
_____ 3. Isa sa mga katangian ng batang may dangal sa
paggawa ay ang pagiging matapat
_____ 4. Ang batang may pagkukusa ay hindi naghihintay
ng utos/pabuya upang gumawa.
_____ 5. Walang halaga ang isang masipag na mag-anak
kung ang paligid nila ay marumi.

V. Asaynment
1. Magpagawa ng intervyu sa isang mag-anak na umunlad dahil sa pagpapahalaga nila sa paggawa.
2. Bigyang pansin ang kani-kanilang naitulong sa ikauunlad ng kanilang kabuhayan.

C. PANGKALUSUGAN 1 – Anyong Rondo

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 9
Musika (MSEP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Nakikilala ang mga awitin/tugtuging may anyong rondo
2. Natututuhan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyong rondo (ABACA)
3. Nakakasabay sa galaw ng awit at tugtog

II. Paksang-aralin:
Anyong Rondo
Integrasyon:
• Filipino - Diptonggo
• Sining - Collage
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 33-36
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 37-41
• Knorr TV ad na “Makulay ang Buhay” http://youtube.com/watch?v=WHr-PQO8t5Y
Mga Kagamitan:
• Musical score ng “Play Song” sa tsart C 2/4
• Pitch pipe
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga mag-aaral para sa talakayan

B. Motiveysyon
1. Pagpapanood ng TV ad na “Makulay ang Buhay” ng Lucky Me at pagsabay ng klase sa pag-awit nito• Ano ang napansin nyo sa kanta?
• Ang bahaging inuuli-ulit sa kanta ay:

Makulay (makulay)
Ang buhay (ang buhay)
Makulay ang buhay
Sa sinabawang gulay

• Ano-anung salitang may diptonggo ang nabanggit sa kanta?

gulay makulay buhay sabaw kami’y

C. Paglalahad ng Aralin
1. Ilahad ang araling Anyong Rondo.


D. Malayang Talakayan
• Bakit tinatawag na anyong rondo ang isang awit?
• Anong simbolo ang ginagamit?
• Ano ang natutunan nyo tungkol sa mga simbolong may kaugnayan sa anyo?
• Ilahad ang iskor ng “Play Song”.
• Alin ang unang bahagi ng kanta? ang ikalawa? ang ikatlo?
• Aling anyo ang magkapareho?
• Paano aawitin ang iba’t ibang bahagi ng kanta?

E. Paglalahat
• Ilang bahagi ang naririnig sa “Play Song”?
• Aling bahagi ang himig A, himig B, himig C at ang laging inuulit na himig A?
• Isulat ang anyo ng awit.

F. Pagsasagawa
1. Ipaawit sa mga mag-aaral ang “Maligang Araw” at ipasuri ang anyo.
2. Pagawin ng maikling ritmo at pabuuin ng isang rondo ang mga bata.

IV. Asaynment
Gumawa ng collage ng mga bagay na umiikot-ikot. Ilahad ito sa klase.

C. PANGKALUSUGAN 2 - Kabuuang Kaangkupang Pisikal

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 10
Edukasyong Pagpapalakas ng Katawan (MSEP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kabuuang kaangkupang pisikal
2. Naisasakilos ang mga gawaing magpapaunlad sa kaangkupan pisikal

II. Paksang-aralin:
Kabuuang Kaangkupang Pisikal
Integrasyon:
• EKAWP - Disiplina
• EPP – Buwanang-dalaw
Referens:
• Tayo Nang Magpalakas 6, Tekstbuk, pp. 27-30
• Tayo Nang Magpalakas 6, Manwal ng Guro, pp. 17-22
• Whisper “Do the Flexi moves” http://youtube.com/watch?v=ZHlZBq8Ki7o
Mga Kagamitan:
• Mga goma, desk, lubid, bean bag atbp.
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng klase.

B. Motiveysyon
1. Pagpapanood ng TV ad na “Do the Flexi Moves” ng Whisper.• Anu-anong kilos ang ginawa sa TV ad?
• Bakit mahalagang gumamit ng sanitary napkin kapag may buwanang-dalaw ang kababaihan?
2. Paglalaro ng 1 – 2 – 3.
• Sa signal ng guro, gagawin ng lahat ng bata ang babanggiting kilos habang sumasabay sa kumpas ng “Do the Flexi Moves”
• Bibilang ng isa hanggang walo at pabalik sa isa habang ginagawa ang kilos.
• Sikaping makapagpagawa ng tatlong iba’t ibang kilos sa kabuuang kanta.

C. Panlinang na Gawain
1. Pagpunta sa bulwagan ng klase at pagsasaayos ng obstacle course.
2. Paglalahad ng walong balakid na dadaanan sa obstacle course.
• Anu-ano ang mga dapat na laging isaisip upang maiwasan na makasakit ng kapwa at mapangalagaan din ang sarili?
• Paano maitutulad sa buhay ng tao ang buong course?
• Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malakas na pangangatawan at malusog na isipan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay?
• Anu-anong pagkain ang nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan?

3. Pagpapraktis ng mga bata sa lugar ng mga kilos na dapat isagawa sa bawat istasyon.

D. Paglalapat
Anong dapat na nyong isaisip sa upang matamo ang kaagkupang pisikal?

E. Pagsasagawa
1. Hatiin sa walo ng klase upang makasali ang lahat at maiwasan ang kalituhan at bungguan.
2. Ilagay ang bawat pangkat sa 8 istasyon.
3. Sa signal na “SIMULA”, isasagawa ang kilos sa bawat istasyon ng bawat pangkat.
4. Makatapos ng 1 istasyon, tutuloy naman sa susunod na istasyon hanggang sa maikot ang 8 istasyon.

IV. Pagbibigay-Halaga
1. Alin sa mga balakid sa obstacle course ang nahirapan kayong gawin? Bakit?
2. Anong mga kakayahan ng katawan ang napapalakas ng mga gawain natin?

V. Assignment
Pag-aralan ng larong Lupa, Hangin, Apoy at Tubig.

C. PANGKALUSUGAN 3 - Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagiging Maayos

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 11
Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Natutukoy ang tungkulin, karapatan at pananagutan ng bawat kasapi ng mag-anak
2. Natatalakay ang kahalagahan ng pagtupad ng tungkulin at pananagutan tungo sa kasiya-siyang pamumuhay ng mag-anak
3. Naililista ang mga tagubilin at karapatan sa tahanan

II. Paksang-aralin:
Tungkulin, Karapatan at Pananagutan ng Bawat
Kasapi ng Mag-anak
Integrasyon:
• EKAWP – Paggalang sa magulang
• Filipino - Panlapi at salitang-ugat
Referens:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 26-28
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 11-13
• Anchor Milk TV ad na “Anchor Family” http://www.youtube.com/watch?v=5pNaWERKgbs
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Bigyan ng pagsasanay ang mga bata tungkol sa mga paraan ng pangangalaga ng kasuotan.
2. Pagbalik-aralan ang hakbang sa paglalaba

B. Motiveysyon
1. Ipapanood ang TV ad na “Anchor Family” ng Anchor Milk.• Paano nyo ilalarawan ang pamilya sa advertisement?
• Anu-anong mga gawain pambahay ang magagawa ng isang batang malusog at malakas?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Paano ka nakatutulong sa gawaing bahay?
2. Ihalad ang aralin.

D. Pag-alis ng Sagabal
Talakayin ang kahulugan ng mga sumusunod na talasalitaan sa pamamagitan ng pagtuklas sa salitang-ugat at mga panlaping ginamit. Gamitin ang mga nilapian at salating ugat nito sa pangungusap.
tungkulin karapatan pananagutan ginagampanan
D. Malayang Talakayan
• Anu-ano ang mga tungkulin at pananagutan ng ama sa kanyang pamilya?
• Bakit tinagurian silang “haligi ng tahanan”?
• Anu-ano naman ang tungkulin at pananagutan ng ina sa kanyang pamilya?
• Bakit tinagurian silang “ilaw ng tahanan”?
• Kayo bilang mga anak, anu-ano ang mga tungkulin at pananagutan nyo?
• Ano namang taguri ang nababagay sa mga anak?
• Ibalangkas natin ang mga sagot.

Kasapi ng mag-anak Tungkulin/Karapatan Pananagutan
A. Tatay
B. Nanay
C. Mga anak

E. Paglalapat
• Bakit mahalaga ang pagtupad sa tungkulin?
• Ano kaya ang maaaring mangyari kung hindi mo gagampanan ang inyong tungkulin?

F. Pangwakas na Gawain
Ipalista sa mga bata ang kanilang mga tagubilin at karapatan sa tahanan.

IV. Evalyuweysyon
Bilang pagpapahalaga, ipasagot sa mga bata ang pantiyak na pagsubok.

Piliin sa Hanay B ang tamang sagot.
A B
1. Karapatan a. Mga gawaing ibinibigay sa bawat
kasapi ng mag-anak upang gampanan
2. Tungkulin b. Mga kalagayang tinatamasa ng
bawat kasapi ng mag-anak na may hangganan at katumbas na pananagutan
3. Pananagutan c. Obligasyon
4. Ginagampanan d. Mga tungkuling dapat gampanan
5. Kasiya-siyang pamumuhay
e. Maayos at mabuting pagsasamahan
ng mag-anak

V. Asaynment
1. Ipatala sa mga bata ang mga paraan ng paggalang sa karapatan ng mga kasambahay. Ipaulat sa klase.

C. PANGKALUSUGAN 4 – Ang Mapagmahal na Nilalang

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 12
Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Natutukoy ang mga bagay na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos
2. Nakagagawa ng sariling opinyon batay sa paksang pinag-uusapan
3. Napapahalagahan ang mga detalye sa sanaysay
4. Nakasusulat ng maikling sanaysay sa paksang “Ipagpasalamat sa Diyos”

II. Paksang-Aralin:
Ang Mapagmahal na Nilalang
Integrasyon:
• Filipino - Sanaysay
• HEKASI – Pamilyang Pilipino
Referens:
• Character Education 6, pp. 19-25
• TV ad na “Anak” ng Bioflu http://www.youtube.com/watch?v=Epqj2gjH2lw
Mga Kagamitan:
• CD player at kopya ng kantang “Anak” ni Freddie Aguilar
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng klase.

B. Motiveysyon
1. Pagpapatugtog at pagkanta ng “Anak” ni Freddie Aguilar
• Gaano ninyo kamahal ang inyong mga magulang?
• Anu-ano ang mga katangiang taglay ng inyong mga magulang?
• Paano naiiba ang pamilyang Pilipino sa ibang lahi?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Pagbasa ng maikling sanaysay patungkol sa pagmamahal ng Diyos

D. Panlinang na Gawain
1. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:
• Tungkol sa anong bagay ang sanaysay na napakinggan?
• Sino ang tinutukoy na nilalang sa sanaysay?
• Anu-ano ang mga gawain na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos?
• Bakit may naghihirap ang tao kung mahal ng Diyos ang tao?

E. Paglalahat
1. Bakit dapat na makontento ang bawat tao sa mga bagay na laan lamang sa kanya?

F. Paglalapat
1. Tukuyin at ipaliwanag kung alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos.
• Pagdarasal pagkagaling at bago matulog
• Pakikipag-away sa mga mag-aaral
• Pagdadabog kung hindi napagbigyan sa kahilingan

E. Pagsasagawa
1. Ipapanood ang TV ad na “Anak” ng Bioflu.2. Tukuyin kung papaano ipinakita o ipinadama ang pagmamahal ng magulang sa anak.
3. Sumulat ng maikling sanaysay tungkol sa paksang “Ipagpasalamat sa Diyos.”

IV. Asaynment
Mag-lista ng mga bagay na gusto mong pasalamatan sa Diyos.

D. PANGKAPALIGIRAN 1 - Topograpiya

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 13
Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Nakikilala ang mahahalagang anyong lupa at anyong tubig ng bansa
2. Naipakikita ang magagandang anyong tubig at anyong lupa na bumubuo sa hangganang sakop ng Pilipinas
3. Nagagamit nang wasto ang mapa sa paglalarawan ng topograpiya ng Pilipinas

II. Paksang-aralin:
Topograpiya
Integrasyon:
• EKAWP – Pagpapahalaga sa likas-yaman
• EPP – Anggop na kasuotan sa iba’t ibang okasyon
Referens:
• Batayang Aklat sa Hekasi 6, Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 74-78
• Smart/DOT “Summer Biyahe Tayo”
http://youtube.com/watch?v=zZtynrZzPz4
Mga Kagamitan:
• Mapang pisikal ng Pilipinas
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda sa klase

B. Motiveysyon
1. Ipapanood ang TV ad na “Summer Biyahe Tayo” ng Smart at DOT. Pag-usapan ang nilalaman nito.• Anu-anong mga anyong lupa ang makikita sa advertisement?
• Anu-ano naman ang mga anyong tubig?
• Anong uri ng topograpiya mayroon ang bansa?
• Paano napakikinabangan ng gobyerno ang mga likas na yaman ng bansa?
• Bakit kailangang pangalagan ang kapigiran?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Ilahad ang mapang pisikal ng Pilipinas bilang araling tatalakayin.

D. Malayang Talakayan
• Gaano kahalaga ang topograpiya sa bansa?
• Paano ito nauugnay sa pamumuhay ng mga tao?
• Nasaan ang bundok, bulkan, talampas, at lambak sa mapang pisikal ng Pilipinas?
• Anong katangian mayroon ang isang bundok? bulkan? talampas? lambak?
• Paano nagkakatulad at nagkakapareho ang mga anyong lupang nabanggit?
• Aling bahagi ang nagpapakita ng mahalagang anyong tubig gaya ng dagat, lawa, at ilog.
• Ipalarawan at ipabigay ang pagkakaiba ng bawat isa.
• Anong katangian mayroon ang isang dagat? lawa? ilog?
• Paano nagkakatulad at nagkakapareho ang mga anyong lupang nabanggit?

E. Pangwakas na Gawain
1. Bumuo ng apat na pangkat. Papiliin ng isang rehiyon sa mapa ang bawat pangkat na maaari nilang pag-aralan. Pabigyang-diin sa gagawing paglalarawan ng topograpiya ng lugar na pinag-aralan.
2. Magkakaroon ng isang kunwaring paglalakbay sa iba-ibang rehiyon na gumagamit ng mapang pisikal. Hayaang magkaroon ng kasanayan ang mga bata na maisa-isa ang mga anyong lupa at anyong tubig na madaraanan sa paglakbay.
3. Pagbabanggit ng uri ng kasuotan na dapat isuot kung bibyahe at mga kailagang sa gagawing pagbyahe.

VI. Evalyuweysyon
1. Hikayatin ang klase na basahin at ipaliwanag ang mga pahayag sa Isipin Muli at Tandaan sa pahina 78.

V. Asaynment
Pag-aralan ang sunod na aralin sa p. 115-117

D. PANGKAPALIGIRAN 2 - Matalinong Pangangalaga ng Pinagkukunang-Yaman

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 14
Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naisasagawa ang mga paraan ng matalinong pangangalaga ng likas na pinagkukunang-yaman
2. Nakakasunod sa mga tuntunin at patakaran tungkol sa paggamit ng pinagkukunang-yaman.
3. Napapahalagahan ang pinagkukunang-yaman
4. Nakasusulat ng sariling mga pangungusap sa sitwasyong kaugnay ng paksa

II. Paksang-aralin:
Matalinong Pangangalaga ng Pinagkukunang-Yaman
Integrasyon:
• HEKASI – Magagandang tawanin sa Pilipinas
• Filipino – Pagbubuo ng pangungusap
Referens:
• Pilipino sa Ugali at Asal 6, pp. 22-29
• Globe TV ad “Giants” http://youtube.com/watch?v=b_aruPRc5-Q
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga mag-aaral para sa talakayan

B. Motiveysyon
1. Pagpapanood ng TV ad na “Giants” ng Globe• Anu-anong likas na yaman at magagandang tawanin sa Pilipinas ang makikita sa TV ad?
• Bakit sinasabing “Ang likas na yaman ay handog ng Maykapal, Matalinong pangangalaga nito’y kabutihang asal”

C. Paglalahad ng Aralin
• Anu-ano ang mga maaaring maging epekto ng pag-abuso sa kapaligiran?
• Anu-ano ang mga maaaring gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran?
• Ilahad ang araling tatalakayin.

D. Malayang Talakayan
• Paano mapapangalagaan ang kapaligiran?
• Nasaan ang mga pinagkukunan-yaman sa bansa? Ilarawan ito.
• Anong yaman ang tinutukoy sa pinagkukunang-yaman sa bansa?
• Paano ito nakatutulong sa taong-bayan?
• Paano magagamit ng taong-bayan ang hango sa pinagkukunang-yaman?

E. Paglalapat
Ano ang halaga ng pinagkukunan-yaman ng bansa sa buhay ng tao?

F. Pagsasagawa
Sumulat ng isa o dalawang pangungusap tungkol sa
sumusunod. Isulat ito sa nowtbuk o sa papel.

• Nagpiknik ang inyong klase sa isang beach resort. Bago kayo umalis, sinabihan kayo ng inyong guro na linisin ang paligid.
• Sa paglalakad mo sa bukid, nakakita ka ng kakaibang uri ng paru-paru.
• Niyaya ka ng iyong kaibigan na manirador ng ibon sa parang.

IV. Asaynment
1. Gumawa ng plakards tungkol sa matalinong pangangalaga ng kalikasan at pinagkukunang-yaman.
2. Maglista ng TV ads na kumakatawan sa pangangalaga sa pinagkukunang-yaman. Ilahad ito sa klase.

D. PANGKAPALIGIRAN 3 - Ang Matalinong Pamimili

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 15
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Natutukoy ang katangian ng sariwa at di-sariwang pagkain
2. Naiisa-isa ang mga wastong kaugalian sa pagpili, paghahanda, at pagluluto ng pagkain
3. Nabubuo ang lista ng bentahe at disbetahe ng mga nakapaketeng panimpla at sangkap

II. Paksang-aralin:
Ang Matalinong Pamimili
Integrasyon:
• EPK – Kaangkupang pisikal
• EKAWP – Paggalang sa opinyon ng iba
Referens:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 116-117
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 109-111
• Knorr TV ad na “Mechanics - Manghuhula” http://youtube.com/watch?v=fLjtv0LNPzY
Mga Kagamitan:
• Mga sariwang gulay, prutas, pirasong karne, isada, itlog atbp.
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga mag-aaral para sa talakayan

B. Motiveysyon
• Ano ang Tatlong Pangkat ng Pagkain?
• Paano pinapangkat ang mga pagkain?
• Bakit mahalagang malaman ang iba’t ibang pangkat ng pagkain?

C. Paglalahad ng Aralin
• Anu-ano ang mga dala ninyong sariwang pagkain?
• Saang pangkat kasali ang inyong dalang sariwang pagkain?
• Anu-ano ang wastong kaugalian sa pagpili, paghahanda, at pagluluto ng pagkain?
• Ilahad ang aralin.

D. Pag-aalis ng Sagabal
1. Bigyang kahulugan ang mga salitang “napapanahon” at “etiketa”, at gamitin ito sa sariling pangungusap

E. Malayang Talakayan
• Paano nyo nakikilala kung sariwa ang pagkain?
• Sariwa ba ang dinala nyong gulay at prutas?
• Anu-ano ang mga palatandaan na ang mga ito ay sariwa at di-sariwa?
• Bakit mahalaga sa buhay ng tao ang sariwang pagkain?
• Paano ito nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan?
• Bukod sa pagkain ng masusustansyang pagkain, anu-anong gawain ang makatutulong upang maging ang pisikal na pangangatawan ng isang tao?

F. Paglalahat
Anu-ano ang mga bitaminang nakukuha sa gulay at prutas?

G. Paglalapat
Bakit mahalagang may tamang ugali sa pamimili at paghahanda ng pagkain sa pagluluto?

H. Pagsasagawa
1. Ipapanood ang TV ad na “Mechanics - Manghuhula” ng Knorr• Ano ang opinyon tungkol sa mga nakapaketeng panimpala at sangkap tulad: sinigang at sampalok mixes, at chicken at pork cubes?
2. Ipalista ang mga bintahe at disbentahe ng mga
nakapaketeng panimpla at sangkap.

IV. Evalyuweysyon
Isulat ang letra ng tamang sagot.

1. Mas makakatipid tayo sa oras, lakas, at salapi kung tayo
ay mamimili ng _____.
a. paisa-isa b. paunti-unti c. araw-araw d. maramihan
2. Paano pipilin ang sariwang isda?
b. mapula ang hasang c. mapula ang mga mata
c. may masamang amoy d. lumulutang sa tubig
3. Mapapadali ang pamimili at walang makakalimutan kung may
ihinandang _____.
a. resipe c. lista ng pamimilhin
b. menu d. lista ng pagkain
4. Anong katangian ng pagkain ang dapat isaalang-alang sa
pamimili?
a. mura b. malinis c. masarap d. masustansya
5. Sa pamimili ng mga gulay, higit kang makakatipid kung
bibilhin mo ang _____.
a. ginadgad na c. magulang na
b. balat at putol-putol na d. bagong pitas

V. Asaynment
Pag-aralan ang sunod na aralin sa p. Ilahad sa klase.118-120

D. PANGKAPALIGIRAN 4 - Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 16
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Natutukoy ang mga kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa pag-unlad ng kabuhayan ng mag-anak.
2. Napapahalagahan ang bahaging ginagampanan ng paghahayupan sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.
3. Nakakakuha ng impormasyon ukol sa pag-aalaga ng hayop sa pamamagitan ng pag-iintervyu

II. Paksang-aralin:
Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop
Integrasyon:
• EKAWP – Pagiging produktibo
• Science – Herbivores, carnivores and omnivores
• Sining - Collage
Referens:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 116-117
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 77-78
• Pigrolac TV ad na “Habang Bata Pa” http://youtube.com/watch?v=z7YXd2_fXn4
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Pagririvyu tungkol sa mga kabutihang dulot ng paghahalaman sa pamilya.

B. Motiveysyon
1. Ipapanood ang TV ad na “Habang Bata Pa” ng Pigrolac”.• Sino sa inyo ang may inaalagaang hayop?
• Anu-anong uri ng pagkain ang kinakain ng mga ito?
• Paano nyo ikaklasifay ang mga hayop na binanggit ayon sa kinakain ng mga ito?
• Ano ang karanasan ng inyong pamilya sa pag-aalaga nito? Paki-salaysalay.

C. Paglalahad ng Aralin
1. Pagpapabasa ng Batayang Aklat pp.116-117 para sa karagdagang kaalaman upang mailahad ang kasalukuyang aralin.

D. Malayang Talakayan
1. Ano ang kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa buhay ng tao?
2. Paano nakatutulong sa ekonomiya ang pag-aalaga ng hayop?

E. Paglalahat
Anu-ano ang dapat alalahanin sa pag-aalaga ng hayop?

F. Pagsasagawa
1. Intervyuwin ang mga mag-aaral sa mga kilalang mga karanasan sa pag-aalaga ng hayop. Ipasulat sa malinis na papel ang mga nalikom na impormasyon at ipaulat sa harap ng klase.

IV. Evalyuweysyon

Punan ng wastong salita ang bawat blank.

a. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang gawaing dapat
pag-ukulan ng _____ at oras upang magtagumpay.
b. Nakakatulong sa _____ n gating kabuhayan ang pag-
aalaga ng hayop.
c. Ang pag-aalaga ng hayop ay nagdudulot ng
karagdagang kaalamang _____ at pang-ekonomiya.
d. Nagsisilbing _____ sa pamayanan ang mag-anak na
nag-uukol sa ganitong gawain.
e. Nakakabawas sa gugugulin sa pagkain at
nakakadagdag sa _____ ng mag-anak ang pag-aalaga
ng hayop.

IV. Asaynment
Gumawa ng collage tungkol sa “Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop”.