Magagamit ang mga kaisipang pangkaasalan, pangkabuhayan, pangkalusugan at pangkapaligiran na matatagpuan sa mga pantelebisyong advertisement sa pagtuturo ng Makabayan 6.

Tuesday, January 22, 2008

A. PANGKAASALAN 2 - Linya at Lawak sa Paningin

Mala-Masusing Banghay-Aralin Blg. 2
Sining (MSEP)
Ikaanim na Grado

I. Layunin
1. Naipapaliwanag ang kaugnayan ng hugis at sukat sa lawak ng espasyo
2. Naipapakita ang kayarian ng galaw at ilusyon ng espasyo sa pamamagitan ng linya
3. Naiguguhit nang buong husay ang iba’t ibang elemento sa pagpapalawak ng espasyo

II. Paksang-aralin:
Linya at Lawak sa Paningin
Integrasyon:
• EKAWP – Matatag na relasyon
• English - Proverbs
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 86-90
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 68-73
• Globe TV ad na “Bridges” http://youtube.com/watch?v=fUjvhX2fKc
• Globe TV ad “Giants” http://youtube.com/watch?v=b_aruPRc5-Q
Mga Kagamitan:
• Projector at computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Paghahanda ng mga bata sa talakayan.

B. Motiveysyon
• Ano ang linya?
• Anu-ano ang iba’t ibang katangian nito?

C. Paglalahad ng Aralin
1. Pagpapatayo sa mga bata sa dulo ng isang mahabang corridor o pagpapamasid ng larawan sa pahina 86
• Ano ang napapansin mo sa mga linya sa magkabilang gilid ng daan?
2. Ilahad ang tatalakaying aralin.

D. Pag-aalis ng Sagabal
1. Bigyang kahulugan ang mga sumusunod: horizon o guhit-tagpuan, invisible point o hinagap na tuldok, at invisible lines o hinagap na mga guhit

E. Malayang Talakayan
1. Ipapanood ang TV ad na “Bridges” ng Globe.• Ano ang ipinapahiwatig ng ribbon sa advertisement?
• Ano ang kaugnayan ng pagliit ng ribbon sa lawak ng paligid?
2. Ipapanood ng TV ad na “Giants” ng Globe.• Ano ang pagkakaiba ng tao o bagay na nasa pinaka-ibaba at nasa pinaka-itaas na parte ng screen: magkapatid, mga hagdan ng Banawe Rice Terraces, Chocolate Hills, magbarkada, at mag-ina?
• Saang mga eksana sa advertisement makikita ang horizon o “guhit-tagpuan”?
• Gaano kahalaga ang sukat ng tao o bagay upang maipakitang magkalayo ang bawat isa?
• Bakit mahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon?
• Ano ang kahulugan ng mga kasabihang “Out of sight, out of mind” at “Absence makes the heart grow fonder”?
• Alin proverb ang mas pinaniniwalan nyo?

E. Paglalahat
Paano mo maipapakita ang galaw at lawak sa paningin ng espasyo sa pamamagitan ng linya?

F. Pagsasagawa
1. Sa isang puting papel ay gumuhit ng isang malaking parihaba.
2. Ilagay ang mga sumusunod sa lugar na nais mo:
a. Horizon o “guhit-tagpuan”
b. Invisible point o “hinagap na tuldok”
c. Invisible lines o “hinagap na mga guhit”
d. Mga payak na linya sa loob ng invisible line.
Tiyakin na ang dalawang dulo ng mga linya ay umaabot sa dalawang invisible lines. Maaari kang gumawa ng mga nakatayong linya o mga nakahigang linya. Iwasan ang mga nakahilig na guhit.
3. Burahin ang invisible point at invisible lines.
4. Lagyan ng pamagat ang ginawa mong pagpapalawak ng espasyo.

IV. Asayment
Pag-aralan ang sunod na aralin sa p. 118-120

1 comment:

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/